Весели празници!

Годината, която се задава 
с шепи радост да раздава, 
да бъде мирна, плодовита 
и за Вас да е честита!
Весели празници!

96. СУ „Лев Николаевич Толстой“