Важно!

                                            Уважаеми ученици, учители и родители,

екипът на 96.СУ Ви поздравява с настъпилата нова 2021 година с пожелание за много здраве, успехи и късмет!

Напомняме Ви, че съгласно заповед РД-09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието, учениците от 5. до 12. клас включително, продължават да се обучават от разстояние в електронна среда до 31.01.2021 г.

Учениците от 1. до 4. клас включително, от 04.01.2021 г. продължават обучението си в присъствена форма.

За всички ученици на 96.СУ се запазва седмичното разписание от 15.09.2020 г.