Важно- обучение в електронна среда!!!

Във връзка с ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ е създадена организация за провеждане на обучение в електронна среда. Обучението ще се осъществява чрез платформата Школо. За целта е необходимо всички ученици и родители да бъдат с активна регистрация.  От 16.03.2020г. часовете ще бъдат провеждани, спазвайки обявеното седмично разписание и участието на учениците е задължително. Моля, родителите да подкрепят и контролират своите деца!