Важно! Възстановяване на присъственото обучение за учениците от V до XII клас

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с писмо №9105-411/02.12.2021 г. на зам.-министъра на образованието и науката за възстановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до ХII клас е необходимо в срок до 12:00 ч. на 03.12.2021 г. да подадете през класните ръководители или на място в училище попълнена декларация за съгласие за тестване с бързи антигенни неинвазивни тестове с проба от слюнка или наличие на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела (зелен сертификат).

За ученици над 14 годишна възраст е необходимо декларацията да се попълни от родителя и от ученика (с изключение на ученици, навършили 18 год.).

Не е необходимо родителите/учениците, които вече са заявили съгласие, да попълват нова декларация!