Анкета за родители на 5-7 клас за преминаване към обучение в електронна среда.

Уважаеми родители,

в срок до 11.11.2020 г. включително да попълните анкетата изпратена в електронната платформа Школо.