Анкета за родители на ученици от V-XII клас относно преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Уважаеми родители,

в срок до 21.11.2020 г. включително да попълните анкетата изпратена в електронната платформа Школо.