Административно – стопанска дейност

Закон за достъп до обществена информация 

Отчет_ЗДОИ-2019