Административно – стопанска дейност

96. СУ обявява свободни работни места:

Хигиенист – 2 щата;

Психолог – 1 щат;

Срок за подаване на документи – от 14.08.2018г до 24.08.2018г.  вкл. от 09.00 – 13.00 часа.

Събеседване на 28.08.2018г. от 11.00 часа.