Административно – стопанска дейност

96. СУ обявява свободно работно място:

Хигиенист – 1 щат

Срок за подаване на документи – от 23.01.2019г до 01.02.2019г.  вкл. от 09.00 – 13.00 часа.

Събеседване на 04.02.2019г. от 11.00 часа.